Thủ tục phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã

 

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Hội đồng tuyển dụng Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức xã, phường, thị trấn (cấp xã) và kết quả phúc khảo (nếu có);

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt kết quả thi tuyển, xét tuyển;

- Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định, ban hành Văn bản phê duyệt kết quả tuyển dụng gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả tuyển dụng;

+ Biên bản họp xét tuyển dụng của Hội đồng tuyển dụng;

+ Thông báo tuyển dụng;

+ Danh sách đăng ký dự tuyển, trúng tuyển và không trúng tuyển thể hiện rõ kết quả học tập, điểm tốt nghiệp, điểm ưu tiên, kết quả thi tuyển, xét tuyển và chức danh, đơn vị đăng ký dự tuyển của người dự tuyển;

+ Hồ sơ của những người đăng ký dự tuyển.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp huyện.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã.

 

Lệ phí

Không có.       

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

* Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”

 

 

 

 

 

 

Mức độ: