Thủ tục quản lý khai thác công trình thuỷ lợi

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục quản lý khai thác công trình thuỷ lợi

Trình tự thực hiện

- Tổ chức viết đơn theo mẫu có xác nhận của UBND xã, xóm gửi cho phòng NN&PTNT huyện (thành phố).

Cách thức thực hiện

Tại phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (thành phố)

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- 01 dự toán bản vẽ thi công công trình.

- Hồ sơ dự toán công trình.

- Hồ sơ quy chế tổ chức hoạt động quản lý công trình

- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

Thời hạn giải quyết

60 ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (thành phố);

- Cơ quan phối hợp: Chi cục thủy lợi tỉnh Cao Bằng.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính.

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định 143/2005/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo về công trình thủy lợi.

- Căn cứ pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 04/4/2001 về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

 

 

 

Mức độ: