Thủ tục Quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân gia đình liệt sỹ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân gia đình liệt sỹ

Trình tự thực hiện

- Phòng Lao động - TBXH huyện, thị xă tiếp nhận hồ sơ, trình Sở Lao động - TBXH thẩm định và ra Quyết định.

- Cá nhân nhận kết quả tại Phũng Lao động - TBXH các huyện, thị.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Lao động - TBXH.

Hồ sơ

+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp tuất liệt sỹ;

+ Giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sỹ.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TBXH.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH.

 - Cơ quan phối hợp thực hiện: Phũng Lao động - TBXH huyện, thị.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không có.

Phí, lệ phí

Không có.

Yêu cầu, điều kiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chớnh phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Phỏp lệnh Ưu đói người cú cụng;

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động -Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đói người có công với cách mạng. 

Mức độ: