Thủ tục Quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp bệnh binh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp bệnh binh

Trình tự thực hiện

- Cơ quan, đơn vị người bị bệnh tật lập hồ sơ và cấp giấy chứng nhận bệnh tật, gửi Sở Lao động - TBXH.

- Sở Lao động - TBXH tiếp nhận hồ sơ và ra Quyết định giải quyết chế độ trợ cấp. 

- Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Lao động - TBXH các huyện, thị.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Lao động - TBXH

Hồ sơ

+ Giấy chứng nhận bệnh tật;

+ Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám dịnh y khoa Quân đội hoặc Công an.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TBXH.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu,điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Phâp lệnh Ưu đãi người có công

Mức độ: