Thủ tục Quyết định trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần và trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân người có công với Cách mạng từ trần

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Quyết định trợ cp mai táng phí, trợ cấp một lần và trợ cấp tuất hàng tháng đối vi thân nhân người có công vi Cách mng ttrn

Trình tự thực hiện

- Thân nhân hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật kê khai, nộp tại Phũng Lao động – TBXH  cỏc huyện, thị.

- Phòng Lao động - TBXH hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trình Sở Lao động- TBXH thẩm định ra quyết định trợ cấp cho thân nhân.

- Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Lao động - TBXH các huyện, thị.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Lao động - TBXH.

Hồ sơ

+ Bản khai thân nhân của người có công từ trần có chứng nhận của UBND xã;

+ Giấy khai tử do UBND xã cấp;

+ Phiếu báo giảm trợ cấp người có công do Trưởng Phòng Lao động - TBXH ký;

+ Quyết định cắt trợ cấp ưu đãi của người có công do Thường trực UBND huyện ký.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TBXH.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Lao động - TBXH huyện, thị.

Kết quả thực hiện TTHC

+ Quyết định hành chính

 

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (mẫu số 12-TT1).

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xẫ hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chớnh phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Phỏp lệnh Ưu đói người cú cụng;

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đói người có công với cách mạng.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MS 12-TT133.5 KB

Mức độ: