Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ nộp hồ sơ cho Sở KH&CN địa phương.

Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định:

+ Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Sở KH&CN cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi, bổ sung).

+ Trong trường hợp không cấp giấy phép, Sở KH&CN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Sở KH&CN cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi, bổ sung).

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở KH&CN địa phươnghoặc qua đường bưu điện.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị;

+ Bản gốc giấy phép cần sửa đổi;

+ Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi cho các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax.

+ Bản sao hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp giảm số lượng nguồn thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

 

Số bộ hồ sơ 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Khoa học và Công nghệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản quy định

don de nghi sua doi bo sung giay phep tien hanh cong viec buc xa.doc

 

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi, bổ sung)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

 

Mức độ: