Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng ĐKQSD đất thuộc phòng Tài nguyên Môi trường thành phố;

- Bước 2: Văn phòng ĐKQSD đất kiểm tra, phối hợp với UBND xã, phường nơi có đất thẩm tra thực tế và xác định mốc giới chia tách, hợp thửa;

- Bước 3: Văn phòng ĐKQSD đất hoàn thiện hồ sơ và in Giấy chứng nhận, trình phòng Tài nguyên Môi trường kiểm tra;

- Bước 4: Phòng Tài nguyên Môi trường trình UBND thành phố ký Giấy chứng nhận và bàn giao Giấy chứng nhận đã ký cho văn phòng ĐKQSD đất.

- Bước 5: Văn phòng ĐKQSD đất mời hộ gia đình, cá nhân đến nhận Giấy chứng nhận.

Cách thức thực hiện

Tại Văn phòng ĐKQSD đất thành phố;

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa của người sử dụng đất (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quá 39 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng ĐKQSD đất + phòng Tài nguyên Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, phường.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận.

Lệ phí

- Phí thẩm định cơ quan sử dụng đất (không phân biệt cấp mới và cấp lại): 300.000 đồng/hồ sơ (đối với hộ gia đình ở thành phố, thị trấn); 100.000 đồng (đối với hộ gia đình khu vực nông thôn).

- Lệ phí: Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc Thành phố trực thuộc tỉnh: Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận.

Trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận.

(Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 01/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành quy định danh mục, mức thu và tỷ lệ để lại phí, lệ phí, học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng).

( Thông tư số 106/2010/TT-BTC  của Bộ Tài chính ngày 26/7/ 2010 Hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn xin tách một thửa đất thành nhiều thửa đất hoặc hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất: Mẫu số 11/ĐK.

(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

- Thông tư số 106/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/7/ 2010 Hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất\

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mau 11-DK.doc47.5 KB

Mức độ: