Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. BQL

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. BQL

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nhà đầu tư thông báo bằng văn bản cho Ban Quản lý khu kinh tế về việc ngừng hoạt động. Tại Bộ phận thường trực tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý khu kinh tế.

 Bước 2: Ban Quản lý khu kinh tế ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Ban Quản lý khu kinh tế;

- Thông qua hệ thống bưu chính;

Hồ sơ

*Thành phần: Thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư.

*Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Ngay khi tiếp nhận

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.

Kết quả thực hiện TTHC

- Ban Quản lý khu kinh tế tiếp nhận Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư và ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.

- Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra.

Phí, lệ phí

Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu I.10: Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư

(Thông tư số 16/2015/BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Áp dụng đối với dự án đang hoạt động và nhà đầu tư quyết định ngừng hoạt động của dự án

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và biểu mẫu báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tải mẫu đơn tại đây32 KB

Mức độ: