Thủ tục tổ chức lễ báo tử

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục tổ chức lễ báo tử

  Trình tự thực hiện

- Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công, Phòng LĐ-TBXH thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho gia đình, thân nhân người hi sinh biết, lập kế hoạch chuẩn bị các thủ tục trang trí, bàn ghế, mâm lễ mời đủ các thành phần tham dự.

Cách thức thực hiện

 Thông báo trực tiếp cho gia đình, thân nhân người hy sinh.

Hồ sơ

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời  hạn giải quyết

 Không xác định.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;

- Cơ quan phối hợp: Phòng LĐ-TBXH thành phố.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Lễ báo tử.

Phí, lệ phí

Không có             

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 về ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005;

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005. 

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Mức độ: