Thủ tục Thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Trình tự thực hiện

- Đơn vị xây dựng đề án gửi hồ sơ tại Phũng Bảo trợ xó hội - Sở Lao động - Thương binh và Xó hội.

- Phũng Bảo trợ xó hội tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ.

- Sở Lao động - Thương binh và Xó hội trỡnh Ủy ban nhõn dõn tỉnh Quyết định thành lập.

- Đơn vị nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc UBND tỉnh.

- Cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm định hồ sơ.

- Cá nhõn nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Lao động - TBXH.

Hồ sơ

- Đơn vị xây dựng đề án gửi hồ sơ tại Phũng Bảo trợ xó hội - Sở Lao động - Thương binh và Xó hội.

- Phũng Bảo trợ xó hội tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ.

- Sở Lao động - Thương binh và Xó hội trỡnh Ủy ban nhõn dõn tỉnh Quyết định thành lập.

- Đơn vị nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc UBND tỉnh.

- Cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm định hồ sơ.

- Cá nhõn nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thời hạn giải quyết

: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thỡ phải tiến hành thẩm định, trỡnh cấp cú thẩm quyền quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xó hội; 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan thẩm định, người có thẩm quyền thành lập cơ sở bảo trợ xã hội phải ra quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Lao động - TBXH

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiên thực hiện TTHC

- Yêu cầu, điều kiện về môi trường và vị trí: Cơ sở bảo trợ xã hội phải đặt tại địa điểm thuận tiện về tiếp cận giao thông, trường học, bệnh viện, không khí trong lành có lợi cho sức khoẻ của đối tượng; có điện, nước sạch phục vụ cho sinh hoạt.

(Điều 10, Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội).

- Yêu cầu, điều kiện về cơ sở vật chất:

+ Diện tích đất tự nhiên: Bình quõn 30 m2/đối tượng ở khu vực nông thôn, 10 m2/đối tượng ở khu vực thành thị.

+ Diện tích phòng ở của đối tượng bình quân 6 m2/đối tượng. Đối với đối tượng phải chăm sóc 24/24 giờ một ngày, diện tích phòng ở bình quân 8 m2/đối tượng. Phòng ở phải được trang bị đồ dùng cần thiết phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của đối tượng.

+ Đối với cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng từ 25 đối tượng trở lên phải có khu nhà ở, khu nhà bếp, khu làm việc của cán bộ nhân viên, khu vui chơi giải trí, hệ thống cấp, thoát nước, điện, đường đi nội bộ; khu sản xuất và lao động trị liệu (nếu có điều kiện).

Đối với cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng từ 10 đến dưới 25 đối tượng phải đảm bảo điều kiện cơ bản về nhà ở, nhà bếp, nhà làm việc của cán bộ nhân viên, điện, nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

+ Các trang thiết bị phải bảo đảm cho người tàn tật, người cao tuổi và trẻ em tiếp cận và sử dụng thuận tiện.

(Điều 11, Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội).

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về quy định điều kiện, thủ tục thành lập và giải thể cơ sở Bảo trợ xó hội.

Mức độ: