Thủ tục Thành lập Văn phòng công chứng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Thành lập Văn phòng công chứng

Trình tự thực hiện

- Các công chứng viên thành lập Văn phòng công chứng nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng gửi UBND tỉnh;

- UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại UBND tỉnh Cao Bằng.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (theo mẫu);

- Đề án thành lập Văn phòng công chứng, trong đó nêu rõ sự cần thiết thành lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện;

- Bản sao quyết định bổ nhiệm công chứng viên tham gia thành lập Văn phòng công chứng.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngàykể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do

Đối tượng thực hiện TTHC

Công chứng viên

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp, UBND tỉnh 

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng (theo mẫu) TP-CC-13 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP hoặc văn bản từ chối cho phép thành lập Văn phòng công chứng

Phí, lệ phí

Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu TP-CC-08: Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng

( Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Việc thành lập Văn phòng công chứng phải tuân theo quy định của Luật công chứng và phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

( Luật công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014)

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

- - Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

 Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day31.5 KB

Mức độ: