.Thủ tục Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng chống HIV/AIDS

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng chống HIV/AIDS

Trình tự thực hiện

Bước 1: Trước khi chính thức hoạt động ít nhất là 10 ngày làm việc, tổ chức tư vấn phải gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức tư vấn đặt trụ sở chính.

Bước 2 : Sở Y tế tỉnh tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của tổ tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS.

Cách thức thực hiện

- Qua đường bưu điện;

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo thành lập tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS (theo mẫu );

- Dự thảo Quy chế (nội quy chi tiết) hoạt động của tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS;

- Danh sách cán bộ, trình độ chuyên môn kèm theo bản sao có chứng thực bằng cấp về trình độ chuyên môn của nhân viên tư vấn;

- Bản kê khai phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông phục vụ hoạt động tư vấn (chỉ áp dụng đối với tổ chức tư vấn qua các phương tiện công nghệ thông tin viễn thông).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Cơ sở Tổ chức tư vấn

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy tiếp nhận hồ sơ thông báo

Phí, lệ phí

Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục 1: Mẫu thông báo thành lập Tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS .

(Thông tư số 06/2012/TTL-BYT ngày 20/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Được thành lập theo quy định tại điều 3 Thông tư số số 06/2012/TT-BYT ngày 20/4/2012 của Bộ Y tế.

* Điều kiện về nhân sự:

- Có ít nhất một nhân viên chuyên trách. Trường hợp tổ chức tư vấn có sử dụng người làm kiêm nghiệm thì phải đăng ký giờ làm cụ thể;

- Người trực tiếp thực hiện việc tư vấn phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có trình độ chuyên môn từ trung cấp y tế hoặc xã hội trở lên;

+ Có kỹ năng tư vấn và kiến thức về HIV/AIDS.

* Điều kiện về cơ sở vật chất:

- Phòng đón tiếp:

+ Có diện tích tối thiểu là 10m2;

+ Có bảng niêm yết phạm vi tư vấn;

- Phòng tư vấn: Có diện tích tối thiểu là 7m2, bảo đảm kín đáo, thông thoáng và đủ ánh sáng;

- Có sổ sách ghi chép họ tên hoặc mã số của người được tư vấn, tóm tắt nội dung tư vấn;

- Có các trang thiết bị tối thiểu cần thiết cho hoạt động tư vấn, gồm bàn làm việc, ghế ngồi và tài liệu truyền thông phục vụ cho việc tư vấn.

* Các tổ chức chỉ thực hiện việc tư vấn qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông không phải thực hiện các quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này nhưng phải có đầy đủ các phương tiện thông tin, viễn thông phục vụ việc tư vấn theo đăng ký”.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

-- Thông tư số 06/2012/TTL-BYT ngày 20/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về điều kiện thành lập và nội dung hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tải mẫu đơn tại đây29.5 KB

Mức độ: