Thủ tục thẩm định bản vẽ thiết kế, tổng dự toán công trình

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thẩm định bản vẽ thiết kế, tổng dự toán công trình

Trình tự thực hiện

- Tổ chức nộp hồ sơ tại phòng Chuyên môn huyện (thành phố);

- Phòng chuyên môn huyện (thành phố) tiếp nhận hồ sơ (kiểm tra, xem xét) và Tiến hành thẩm định;

- Trả Kết quả thẩm định cho tổ chức.

Cách thức thực hiện

Tại phòng Công thương huyện (thành phố).

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Tờ trình xin thẩm định bản vẽ thiết kế, tổng dự toán công trình

- Chủ trương cho đầu tư xây dựng công trình (Quyết định phê duyệt đầu tư)

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

- Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

- Hồ sơ thiết bản vẽ thi công  xây dựng gồm 01 bộ

- Dự toán công trình kèm theo Biên bản xác định cự ly vận chuyển đến hiện trường xây lắp

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (Thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công Thương.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản chấp thuận

Lệ phí

- Định mức chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình có yêu cầu thiết kế 1 bước và 2 bước, thẩm tra dự toán công trình tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt;

- Trường hợp thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước thì chi phí thẩm tra xác định bằng dự toán lập trên cơ sở nội dung công việc cần thẩm tra và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

Bảng số 14: Định mức chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật đối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 b­ước, thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình có yêu cầu thiết kế 2 b­ước

Bảng số 15: Định mức chi phí thẩm tra dự toán công trình

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 497/2007/QĐ-UBND ngày 28/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Bảng số 14.doc32 KB

Mức độ: