. Thủ tục Thẩm định danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

. Thủ tục Thẩm định danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP

Trình tự thực hiện

- Đối tượng kê khai bản khai cá nhân gửi cho Hội Cựu chiến binh xã, phường.

- Phòng Lao động - TBXH huyện, thị xă lập danh sách đối tượng đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế .

- Sở Lao động - TBXH thẩm định danh sách trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Cá nhân nhận kết quả tại Phũng Lao động - TBXH các huyện, thị.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Lao động - TBXH.

Hồ sơ

+ Bản khai cá nhân;

+ Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện kèm theo danh sách của từng đối tượng.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Tên mẫu đơn, tờ khai

- - Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ bao hiểm y tế theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ.

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội - Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Bộ Tài chớnh - Bộ Quốc phũng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh

Phí, lệ phí

Không có.

Yêu cầu, điều kiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh

-- Thông tư liên tịch số 10/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội - Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Bộ Tài chớnh - Bộ Quốc phũng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MS 1a29 KB

Mức độ: