Thủ tục thẩm định, phê duyệt giá vật liệu đến hiện trường xây lắp Chương trình 135

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thẩm định, phê duyệt giá vật liệu đến hiện trường xây lắp Chương trình 135

Trình tự thực hiện

- Chủ đầu tư gửi văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt cùng hồ sơ đến Phòng Công Thương;

- Tiếp nhận hồ sơ (kiểm tra, xem xét);

- Tiến hành thẩm định, phê duyệt giá vật liệu;

- Kết quả thẩm định, phê duyệt.

Cách thức thực hiện

Tại Phòng Công Thương

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Tờ trình thẩm định, phê duyệt giá vật liệu đến hiện trường xây lắp Chương trình 135;

- Biên bản xác định cự ly vận chuyển vật liệu;

- Bảng tính giá vật liệu đến hiện trường xây lắp.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan trình thẩm định.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công Thương;

- Cơ quan phối hợp: Không có

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản công bố giá vật liệu đến hiện trường xây lắp.

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

-  Quyết định số 497/2007/QĐ-UBND ngày 28/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

 

 

Mức độ: