Thủ tục Thẩm định phương án lao động dôi dư

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Thm định phương án lao động dôi dư

Trình tự thực hiện

- Công ty lập danh sách toàn bộ số lao động của công ty, đơn vị tại thời điểm quyết định sắp xếp

- Công ty lập danh sách lao động cần sử dụng số lao động không có nhu cầu sử dụng

- Công ty, đơn vị phối hợp với BCH Công đoàn tổ chứ đại hội công nhân viên chức hoặc đại hội đại biểu công nhân viên chức để đại hội cho ý kiến về danh sách lao động

- Công ty chốt danh sách người lao động đề giải quyết lao đông dôi dư

- Hoàn thiện phương án giải quyết lao động dôi dư dể trình cơ quan có thẩm quyền

Cách thức thực hiện

 Sở LĐ-TBXH phối hợp với các ngành thẩm định

Hồ sơ

+ Văn bản đề nghị phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư

+ Phương án sắp xếp lại lao động;

+ Danh sách số lao động đã được phân loại;

+ Đối với công ty, đơn vị giải thể phá sản không phải duyệt phương án sắp xếp chuyển đồ công ty đơn vị mà chỉ duyệt phuuwong án giải quyết lao động dôi dư

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời  hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở LĐ-TBXH      

- Cơ quan phối hợp: Sở tài chính, Sở Kế hoạch đẩu tư, Liên đoàn lao động tỉnh

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Văn bản đề nghị phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư (Mẫu số 04);

- Phương án sắp xếp lại lao động (Mẫu số 05)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXh ngày 10/09/2007 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/06/3007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao đông dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Phê duyệt

Phí, lệ phí

Không có                                              

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ về chính sách đối với người lao đông dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước;

- Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10/09/2007 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/06/3007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao đông dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước)

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MS 0430 KB
Microsoft Office document icon MS 0531.5 KB

Mức độ: