Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

Trình tự thực hiện

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép sáp nhập, Văn phòng công chứng nhận sáp nhập phải thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 24 của Luật công chứng.

- Văn phòng công chứng nhận sáp nhập nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động;

- Sở Tư pháp xem xét, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

Hồ sơ

- Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (theo mẫu );

- Quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng công chứng;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập;

- Giấy đăng ký hành nghề của các công chứng viên đang hành nghề tại các Văn phòng công chứng bị sáp nhập.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện TTHC

Văn phòng công chứng

Cơ quan thực hiện TTHC

 Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập đã được thay đổi

Phí, lệ phí

Phí thẩm định để cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng: 500.000 đồng (trường hợp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động).

( Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu TP-CC-10: Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

( Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

- - Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng;

- Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Thông rư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day29 KB

Mức độ: