Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Trình tự thực hiện

- Trường hợp HTX giải thể bắt buộc thì cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm của HTX, đồng thời trình hồ sơ đề nghị UBND cùng cấp ra quyết định giải thể bắt buộc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (thành phố).

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- HTX gửi đơn giải thể và Nghị quyết Đại hội xã viên về việc giải thể HTX đến cơ quan ĐKKD đã cấp giấy chứng nhận ĐKKD cho HTX.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (thành phố);

- Cơ quan phối hợp: Phòng Công thương huyện (thành phố).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính.

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã

Mức độ: