Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi các hộ dân sử dụng đất;

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp  xã nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện (thành phố).

Cách thức thực hiện

Tại Văn phòng ĐKQSD đất thuộc Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố.

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, hộ gia đình.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, phường.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận.

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

 - Thông tư số 24/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên - Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mức độ: