Thủ tục thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS                 

Trình tự thực hiện

- Đối tượng học bổ túc THCS muốn chuyển trường cần có đơn xin chuyển trường.

- Được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký (có xác nhận đồng ý tiếp nhận của trường (có lớp bổ túc THCS) nơi học sinh xin chuyển đi, đến);

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Học bạ (bản chính);

+ Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học hoặc hoặc chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc theo quy định.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

TTGDTX, trường học có lớp bổ túc THCS.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư 17/2003/TT-BGD&ĐT ngày 28/4/2003 hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Mức độ: