Thủ tục tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục  tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS

Trình tự thực hiện

- Đối tượng học bổ túc THCS cần ghi tên và nộp hồ sơ, học bạ (nếu có) tại các TTGDTX, các trường, lớp bổ túc văn hoá.

- Trường hợp không có hồ sơ, học bạ thì cơ sở giáo dục đào tạo tổ chức kiểm tra trình độ hai môn ngữ văn và toán. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở GD&ĐT cấp giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ. Giấy cho phép vào học này là căn cứ để thay học bạ các lớp dưới trong hồ sơ dự thi tốt nghiệp bổ túc THCS.

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính.

Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin học;

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học hoặc Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ;

+ Học bạ của lớp đã học THCS (nếu có);

+ Giấy xác nhận không vi phạm pháp luật của UBND cấp xã (đối với người học 21 tuổi trở lên).

* Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc theo quy định.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

TTGDTX, trường học có lớp bổ túc THCS.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư 17/2003/TT-BGD&ĐT ngày 28/4/2003 hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Mức độ: