Thủ tục tiếp nhận đối tượng nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị bắt buộc tại Trung tâm

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Thủ tục tiếp nhận đối tượng nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị bắt buộc tại Trung tâm

Trình tự thực hiện

- Tiếp nhận đơn tự nguyện cai nghiện ma túy của cá nhân hoặc gia đình;

- Quyết định của UBND cấp xã, phường (cai nghiện tại cộng đồng);

- Tiếp nhận hồ sơ đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc tại trung tâm;

- Trình UBND thánh phố ra QĐ và tổ chức đưa đối tượng đi vào Trung tâm cai nghiện.

Cách thức thực hiện

 Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

Hồ sơ

- Đơn xin, sơ yếu lý lịch;

- Quyết định của UBND xã, phường, thị trấn (cai nghiện tại cộng đồng);

- Phiếu trả lời kết quả dương tính của bác sĩ, y sĩ thuộc trạm y tế xã, phường;

- Biên bản về hành vi sử dụng ma túy trái phép;

- Bản tường trình của người vi phạm hoặc của người đại diện hợp pháp của đối tượng;

- Giấy xác nhận hết thời gian cai nghiện ma túy tại gia đình hoặc cai nghiện tại cộng đồng;

- Văn bản của cơ quan lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Số lượng hồ sơ: 02(bộ)

Thời  hạn giải quyết

30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã/phường, Công an thành phố, phòng Tư pháp thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Trung tâm Giáo dục Lao động – Xã hội tỉnh.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định Tư pháp (Tóa án nhân dân).

Phí, lệ phí

Không có             

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ về quy đinh chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ về quy đinh chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính về chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở khám chữa bệnh.

- Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính về chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở khám chữa bệnh.

- Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐ-TBXH-BCA ngày 06 tháng 6 năm 2012 của liên Bộ LĐ-TBXH, Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

Mức độ: