Thủ tục Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội

Trình tự  thực hiện

- UBND cấp xã chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố;

- Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu chưa đầy đủ), vào sổ tiếp nhận hồ sơ; tiến hành thẩm định, báo cáo UBND thành phố; Trình Sở Lao động - TBXH ra quyết định đưa đối tượng vào Trung tâm BTXH.

Cách thức thực hiện

 Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

Hồ sơ

- Sơ yếu lý lịch (kèm 4 ảnh 6x9);

- Đơn đề nghị của cá nhân hoặc gia đình đối tượng có xác nhận của UBND xã, phường;

- Giấy khai sinh (1 bản chính và 4 bản sao);

- Giấy khám sức khỏe;

- Biên bản và Công văn đề nghị tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội của UBND xã, phường.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TBXH;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã,Phòng LĐ-TBXH thành phố, Sở LĐ-TBXH, Trung tâm BTXH.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn xin vào cơ sở bảo trợ xã hội (Dùng cho đối tượng tâm thần mãn tính): MẪU SỐ 01/LĐ-TBXH-BTXH

- Đơn xin vào cơ sở bảo trợ xã hội (Dùng cho người già cô đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật): MẪU SỐ 02/LĐ-TBXH-BTXH

(Thông Tư số 13/2000/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 5 năm 2000)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của chính phủ.

- Thông tư số 13/2000/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 5 năm 2000

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số:01/LĐ-TBXH-BTXH35.5 KB
Microsoft Office document icon Mẫu số:02/LĐ-TBXH-BTXH32.5 KB

Mức độ: