Thủ tục tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng chuyển đến

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng chuyển đến

  Trình tự thực hiện

- Công dân đến nộp Hồ sơ tại Phòng Lao động Thương binh và xã hội xử lý thủ tục tiếp nhận hồ sơ cho công dân;

- Công dân đến nhận Hồ sơ tại Phòng Lao động Thương binh và xã hội

Cách thức thực hiện

 Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

Hồ sơ

- Giấy giới thiệu di chuyển của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng;

- Các giấy tờ liên quan (Quyết định, phiếu điều chỉnh....);

- Bản sao sổ hộ khẩu nơi cư trú mới.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

 Trong ngày.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Tiếp nhận hồ sơ chuyển và chế độ của đối tượng chính sách.

Phí, lệ phí

Không có             

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH, ngày 29/6/2005 V/v Ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2005;

- Nghị định số 54/2005/ NĐ-CP, ngày 26/5/2006 v/v hướng dẫn thi hành pháp lệnh ƯĐNCC với CM;

- Thông tư 07/2006/TT - BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi NCC với cách mạng.

Mức độ: