Thủ tục tiếp nhận thân nhân liệt sỹ đến thăm viếng và di chuyển hài cốt liệt sỹ.

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục tiếp nhận thân nhân liệt sỹ đến thăm viếng và di chuyển hài cốt liệt sỹ.

  Trình tự thực hiện

- Thân nhân liệt sỹ nộp hồ sơ thăm viếng mộ liệt sỹ cho Phòng LĐ-TBXH;

- Phòng LĐ-TBXH xem xét đơn và giải quyết chế độ

Cách thức thực hiện

  Phòng LĐ-TBXH thành phố

Hồ sơ

- Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ;

- Giấy giới thiệu của sở LĐ-TBXH nơi đi;

- Giấy giới thiệu của sở LĐ-TBXH nơi đến.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

01 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐ-TBXH ;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản xác nhận

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sỹ.

Mức độ: