Thủ tục tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP của Chính phủ chính công ích)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP của Chính phủ

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Phòng (hoặc bộ phận) tổ chức của cơ quan, đơn vị tổng hợp nhu cầu, thông báo tuyển dụng;

- Bước 2: Cá nhân gửi hồ sơ đến phòng (hoặc bộ phận) tổ chức của cơ quan, đơn vị;

- Bước 3: Phòng (hoặc bộ phận) tổ chức của cơ quan, đơn vị nhận hồ sơ, xét tuyển;

- Bước 4: Phòng (hoặc bộ phận) tổ chức của cơ quan, đơn vị tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trình Sở Nội vụ thẩm định phê duyệt kết quả. Cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

 

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị tuyển dụng.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin dự tuyển;

- Sơ yếu lý lịch;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bảng điểm;

- Giấy chứng nhận ưu tiên;

- Giấy khám sức khỏe;

- Văn bằng, chứng chỉ;

- 02 phong bì có dán tem.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 04 ngày Sở Nội vụ có công văn phê duyệt, sau khi kết quả được phê duyệt cá nhận đến ký hợp đồng làm việc tại đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cơ quan, đơn vị.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Phòng (hoặc bộ phận) tổ chức của cơ quan, đơn vị.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính.

Lệ phí

Lệ phí tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP của Chính phủ thực hiện theo quy định của Thông tư số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định:

- Dưới 100 thí sinh, mức thu: 400.000,đ/thí sinh

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh, mức thu: 360.000,đ/thí sinh

- Từ  500 thí sinh trở lên, mức thu: 300.000,đ/thí sinh.

                                                                                  

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ;

- Quyết định số 1566/2003/QĐ-UBND ngày 28/7/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức độ: