.Thủ tục Xác định trường hợp được bồi thường khi xảy ra tai biến trong tiêm chủng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Xác định trường hợp được bồi thường khi xảy ra tai biến trong tiêm chủng

Trình tự thực hiện

Bước 1: Trường hợp người được tiêm chủng hoặc thân nhân của người được tiêm chủng cho rằng mình hoặc thân nhân của mình thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 104/2016/NĐ-CP thì phải chuẩn bị và gửi hồ sơ cho Sở Y tế.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn và các giấy tờ hợp lệ, nếu xác định yêu cầu thuộc trách nhiệm giải quyết của mình thì Sở Y tế phải thụ lý và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý đơn cho người bị thiệt hại hoặc thân nhân của người bị thiệt hại (sau đây gọi tắt là người bị thiệt hại). Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì Sở Y tế có văn bản hướng dẫn người bị thiệt hại bổ sung.

Bước 3: Trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu của người bị thiệt hại, Sở Y tế phải hoàn thành việc xác định nguyên nhân gây tai biến, mức độ tổn thương và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu đồng thời báo cáo Bộ Y tế.

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Y tế.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn yêu cầu xác định nguyên nhân gây tai biến và mức độ tổn thương;

- Phiếu, sổ xác nhận tiêm chủng loại vắc xin có liên quan;

- Giấy ra viện, hóa đơn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, vận chuyển bệnh nhân (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

- Giấy chứng từ (trong trường hợp bị tử vong);

- Các giấy tờ khác có liên quan chứng minh tai biến hoặc thiệt hại khác (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: Không có quy định

Thời hạn giải quyết

12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Người được tiêm chủng hoặc thân nhân của người được tiêm chủng.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Y tế

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản thông báo

Phí, lệ phí

Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 về phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

 - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

 - Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

Mức độ: