Thủ tục xác nhận đơn xin cấp lại giấy chứng minh nhân dân

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục xác nhận đơn xin cấp lại giấy chứng minh nhân dân

Trình tự thực hiện

- Công dân có đơn xin cấp lại giấy chứng minh nhân dân.

- Kiểm tra tính chính xác của nội dung đơn.

- Ký xác nhận và đóng dấu.

- Hoàn trả hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Tại trụ sở Công an cấp xã.

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Sổ hộ khẩu;

+ Giấy khai sinh;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Giải quyết ngay trong ngày.

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an phường, xã, thị trấn.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng (Phó) Công an xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an phường, xã, thị trấn.

Kết quả thực hiện TTHC

Xác nhận vào đơn.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân;

- Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định số: 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân;

- Thông tư 04/1999/TT-BCA (C11) ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn một số quy định của Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân;

- Quyết định 998/2001/QĐ-BCA (C11) ngày 10/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu sử dụng trong quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Tải mẫu đơn QĐ 998-2001-QĐ-BCA36 KB

Mức độ: