Thủ tục xác nhận đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục xác nhận đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công

  Trình tự thực hiện

- UBND cấp xã xác nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động Thương binh và xã hội;

- Phòng Lao động Thương binh và xã hội tiếp nhận, ghi sổ tiếp nhận hồ sơ;

- Phòng Lao động Thương binh và xã hội kiểm tra, tham mưu UBND thành phố ra văn bản đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công và chuyển hồ sơ đến Sở Lao động Thương binh xã hội.

Cách thức thực hiện

 Phòng LĐ-TBXH thành phố.

Hồ sơ

 - Đơn đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công;

- Bằng Tổ quốc ghi công, Tổ quốc ghi ơn cũ, rách nát, hư hỏng… (nếu có)

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

 Không xác định.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã;

- Cơ quan phối hợp: Phòng LĐ-TBXH thành phố.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản đề nghị.

Phí, lệ phí

Không có             

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Gia đình, thân nhân liệt sĩ đề nghị đổi Bằng Tổ quốc ghi công của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bằng Tổ quốc ghi ơn của Bộ trưởng Bộ Thương binh Cựu binh hoặc đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công trong trường hợp hư hỏng hoặc thất lạc

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày15/11/2007 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công cách mạng.

Mức độ: