Thủ tục xác nhận hồ sơ đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục xác nhận hồ sơ đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại phòng Y tế huyện (thành phố);

- Phòng Y tế huyện (thành phố) tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định và xác nhận;

- Chuyển hồ sơ lên Sở Y tế.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Y tế huyện (thành phố)

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Đơn xin cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân.

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở y tế;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế huyện (thành phố).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy xác nhận

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Thông tư số 07/2007/ TT- BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế về hướng dẫn về hành nghề y, YHCT và trang thiết y t ế tư nhân.

 

 

 

Mức độ: