Thủ tục xác nhận hồ sơ cho các đối tượng xuất khẩu lao động thuộc diện ưu tiên vay từ nguồn vốn Trung ương

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục xác nhận hồ sơ cho các đối tượng xuất khẩu lao động thuộc diện ưu tiên vay từ nguồn vốn Trung ương

Trình tự thực hiện

- Căn cứ vào đơn xin vay vốn của người lao động thuộc gia đình chính sách, hợp đồng ký giữa cá nhân với Công ty, Trung tâm giới thiệu việc làm. Phòng LĐ-TBXH thành phố xem xét và xác nhận hồ sơ cho các đối tượng đi xuất khẩu lao động thuộc diện ưu tiên vay tư nguồn vốn Trung ương và trả giấy xác nhận cho đối tượng.

Cách thức thực hiện

 Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

Hồ sơ

- Đơn xin vay vốn đi xuất khẩu lao động;

- Hợp đồng xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, Ngân hàng chính sách xã hội, Công ty (Ký hợp đồng lao động).

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (mẫu 1a, 1b);

- Đơn tham gia dự án vay vốn giải quyết việc làm ( mẫu 02);

- Phiếu thẩm định dự án (mẫu 3a, 3b);

- Biểu mẫu tổng hợp các dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (04).

(Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy xác nhận.

Phí, lệ phí

Không có             

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý

của TTHC

-Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 09/12/2005 hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc làm.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MS01a44.5 KB
Microsoft Office document icon MS01b45.5 KB
Microsoft Office document icon MS0230 KB
Microsoft Office document icon MS03a46 KB
Microsoft Office document icon MS03b36 KB
Microsoft Office document icon MS0458 KB

Mức độ: