Thủ tục xác nhận hộ nghèo

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục xác nhận hộ nghèo

 Trình tự  thực hiện

- Chủ hộ nghèo viết đơn xin có chữ ký của Trưởng xóm và UBND xã rồi gửi phòng Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố;

- Cán bộ tiếp nhận đơn xin, đối chiếu danh sách hộ nghèo của xã, trình lãnh đạo phòng xem xét ký, vào sổ, đóng dấu rồi gửi lại cho người dân.

 Cách thức thực hiện

 Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

           Hồ sơ

- Đơn xin chứng nhận hộ nghèo

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

  Thời  hạn giải quyết

 Trong ngày

  Cơ quan thực hiện    TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg, ngày 30/01/2011 của  Thủ tướng Chính phủ bản hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015.

Mức độ: