Thủ tục xác nhận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ để hưởng chế độ ưu đãi

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục xác nhận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ để hưởng chế độ ưu đãi

  Trình tự thực hiện

- Gia đình xuất giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và hộ khẩu hoặc giấy khai sinh của con thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố xác nhận vào đơn

Cách thức thực hiện

 Nhận danh sách và trả hồ sơ trực tiếp tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố

Hồ sơ

- Đơn xin xác nhận;

- Giấy công nhận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ;

- Sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh của con thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

 Trong ngày

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH ngày 29/6/2005 về ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2005;

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2007 của Bộ LĐ-TBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Mức độ: