Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Thân nhân liệt sĩ gửi đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) hoặc đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS) lên Ủy ban nhân dân xã

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận đơn và xác nhận vào đơn đề nghị.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp .

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS);

+ Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS).

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc

Đối t­ượng thực hiện TTHC

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện TTHC

Đơn đề nghị có xác nhận của ủy ban nhân dân xã

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

11 - MLS.docx

12 MLS.docx

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: