Thủ tục xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp xã

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp xã

Trình tự thực hiện

- Yêu cầu công dân cung cấp các loại giấy tờ cần thiết

- Kiểm tra nội dung và tính pháp lý của giấy tờ liên quan.

- Ký xác nhận và đóng dấu.

- Hoàn trả hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp xã.

Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

- Giấy tờ tài liệu chứng minh công dân trước đây có hộ khẩu thường trú (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng (Phó) Công an xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản xác nhận.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK 02)

Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA-C11 ngày 01/7/2007 của Bộ Công an về việc ban các biểu mẫu để sử dụng trong đăng ký quản lý cư trú.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Cư trú ngày 29/11/2006;

- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú;

- Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/7/2007 của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.

- Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA-C11 ngày 01/7/2007 của Bộ Công an về việc ban các biểu mẫu để sử dụng trong đăng ký quản lý cư trú.

Mức độ: