Thủ tục xét công nhận đối với liệt sỹ

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục xét công nhận đối với liệt sỹ

  Trình tự thực hiện

- Gia đình hoặc thân nhân (trường hợp truy tặng) trình giấy báo tử và hồ sơ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình Sở LĐ-TBXH quyết định.

Cách thức thực hiện

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố

Hồ sơ

- Giấy báo tử (mẫu số 3-LS1);

- Giấy xác nhận được giao đi làm nhiệm vụ có xác nhận của thủ trưởng;

- Biên bản xảy ra sự việc có xác nhận của cơ quan quản lý;

- Giấy chứng nhận tình hình thân nhân liệt sỹ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

Trong ngày.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện : Sở LĐ-TBXH tỉnh ;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Giấy báo tử: Mẫu số 3-LS1

(Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

 

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh số 26/2005T/PL-UBVQH ngày 29/6/2005 về ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2005;

- Nghị định số 54/2005/ NĐ-CP ngày 26/5/2006 về việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005;

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2007 của Bộ LĐ-TBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MS3-LS132 KB

Mức độ: