Thủ tục xét hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho người có công

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục xét hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho người có công

  Trình tự thực hiện

- Người có công viết đơn tự trình bày về hoàn cảnh nhà ở, trưởng xóm, tổ trưởng xác nhận, gửi Ủy ban nhân dân xã, phường tổng hợp và tổ chức thẩm định trình Hội đồng xét duyệt đề nghị các mức hỗ trợ gửi Phòng LĐ-TBXH;

- Phòng LĐ-TBXH tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp, xem xét thẩm định, thông qua Hội đồng xét duyệt thành phố đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở, báo cáo Sở LĐ-TBXH.

Cách thức thực hiện

Phòng LĐ-TBXH thành phố.

Hồ sơ

- Đơn trình bày của đối tượng cần hỗ trợ có xác nhận của tổ trưởng, trưởng xóm;

- Biên bản họp thẩm định xem xét của xã, phường.

- Biên bản họp thẩm định xem xét của huyện, thị.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời  hạn giải quyết

Không xác định.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐ-TBXH thành phố;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân. tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định số 118/2006/TTg-CP ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

- Quyết định số 3135/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quy định hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Mức độ: