Thủ tục Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

Trình tự thực hiện

 Bước 1: Tổ chức, cá nhân.nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

 Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

 Bước 3: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thẩm định hồ sơ; thu lại giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số; xoá sổ đăng ký và xác nhận vào tờ khai.

 Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng. 

Cách thức thực hiện

gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

Hồ sơ

 * Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010;

+ Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số (trừ trường hợp bị mất).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 02 (hai) ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối t­ượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái.

Kết quả thực hiện TTHC

Tờ khai được xác nhận

Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục 4: Tờ khai xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng.

(Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tai mau don tai day31.5 KB

Mức độ: