Thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng khẩn cấp đề phòng, chống dịch cúm gia cầm.

Ngày 24/2/2014, UBND tỉnh Cao Bằng ra văn bản số 385/UBND-NL về việc thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng khẩn cấp để phòng, chống dịch cúm gia cầm".

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng khẩn cấp để phòng chống dịch cúm gia cầm. Từ ngày 22/2 - 21/3/2014, phát động “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng khẩn cấp để phòng, chống dịch cúm gia cầm”, tập trung vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại khu vực cửa khẩu, khu dân cư giáp đường biên giới; chợ buôn bán, khu vực tập kết, thu gom gia cầm; phương tiện, dụng cụ chuyên chở gia cầm, sản phẩm gia cầm và thức ăn chăn nuôi; khu vực tiêu hủy gia cầm, sản phẩm gia cầm; cơ sở, điểm giết mổ gia cầm; cơ sở chăn nuôi gia cầm; khu vực công cộng, đường làng ngõ xóm.

THND

 

Các tin tức khác