Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

Trình tự thực hiện

           Bước 1: Cơ sở in thực hiện thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã đăng ký, gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông.

          Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

          Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của cơ sở in, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xác nhận đăng ký và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

           Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

           * Thành phần hồ sơ: Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in.

          * Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

   05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

           Tổ chức

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông

          - Cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

            Xác nhận.

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 15 - Phụ lục : Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

(Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Kh             Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

     - Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

 

 

 

 

              

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 15.doc34.5 KB

Mức độ: