Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

 

 

Trình tự thực hiện

Cơ sở in thực hiện thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã đăng ký.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của cơ sở in, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xác nhận đăng ký và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 

Cách thức thực hiện

-        Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông;

-        Qua internet;

-        Qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in.Số lượng 02

Thời  hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy xác nhận

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: