Thoả thuận quy hoạch tuyến xây dựng công trình hạ tầng đô thị

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thoả thuận quy hoạch tuyến xây dựng công trình hạ tầng đô thị

Trình tự thực hiện

- Gửi hồ sơ đề nghị thoả thuận quy hoạch công trình tới Sở Xây dựng;

- Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;

- Khi hồ sơ đã đầy đủ, vào sổ tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ;

- Trả kết quả tại trụ sở cơ quan hành chính theo đúng thời hạn quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Xây dựng.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị thỏa thuận quy hoạch xây dựng công trình;

+ Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện (Cốt bình đồ khảo sát lấy theo cốt quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

+ Bản vẽ tổng thể mặt bằng tuyến xây dựng; phương án sơ phác thiết kế tuyến công trình ở tỉ lệ thích hợp;       

+ Quyết định chấp thuận hướng tuyến (nếu có).

- Số lượng hồ sơ:  01(bộ).

Thời hạn giải quyết

Tối đa 20 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.                                                      

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền thực hiện (nếu có);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng;

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản thoả thuận quy hoạch.                

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Điều 33 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;/7/2004);

- Điều 41 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Khoản 2,3 mục II phần VII Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng;

 - Quyết định số 1880/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng V/v Ban hành quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

Mức độ: