Tiếp nhận phản ánh, thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã phản ánh, thắc mắc, kiến nghị của đơn vị liên quan đến các hoạt động thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, hợp tác xã, Thanh tra tỉnh tiếp nhận phản ánh, thắc mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Khi có phản ánh, thắc mắc, kiến nghị về: Thái độ, đạo đức, trách nhiệm, tác phong trong khi thi hành công vụ của công chức Thanh tra tỉnh; những bức xúc liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra, về các cuộc thanh tra không nằm trong kế hoạch đã được phê duyệt hoặc chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã phản ánh, kiến nghị qua hòm thư góp ý tại trụ sở Thanh tra tỉnh, địa chỉ 034 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng hoặc qua hòm thư điện tử: thanhtra@caobang. gov.vn.

Đối với kiến nghị phản ánh, nêu rõ tên doanh nghiệp, hợp tác xã, địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác