Toàn quốc: Phấn đấu hết năm 2015 hoàn thành 20% xã đạt chuẩn NTM

Ngày 22/1, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014; triển khai nhiệm vụ năm 2015.
 

        
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.    

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo; Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Cao Bằng, các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh, sở, ngành, Thành phố, huyện đến dự.

Hết năm 2014, cả nước có 785 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí xây dựng NTM, chiếm 8,8%; 1.285 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, chiếm 14%; 2.836 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, chiếm 32%. Tại tỉnh Đồng Nai có 2 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2014, gồm huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh. Trong 11 xã điểm xây dựng NTM theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương hiện có 9 xã đạt 19 tiêu chí. Trong năm, Trung ương đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng NTM; các địa phương huy động, lồng ghép các nguồn lực với tổng vốn 157.814 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thủ tướng đề nghị, các bộ, ngành rà soát lại cơ chế chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật; khuyến khích sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp trên địa bàn nông thôn, khuyến khích liên kết hợp tác sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả; dạy nghề cho lao động nông thôn; tăng cường tín dụng cho phát triển nông nghiệp nông thôn; chính sách đặc thù cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng nguồn lực, lồng ghép các chương trình; rà soát, bổ sung các tiêu chí cho phù hợp từng vùng, tránh chạy theo thành tích... Phấn đấu hết năm  2015 cả nước hoàn thành 20% xã đạt chuẩn NTM, đảm bảo mỗi tỉnh, thành phố có 3 xã đạt chuẩn NTM trở lên.

Theo baocaobang.vn