Toàn tỉnh: 32.679 học sinh được hỗ trợ gạo theo Nghị định số 116 của Chính phủ

 

Ngày 8/10/2018,  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1382/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và phân bổ gạo cho học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh học kỳ I, năm học 2018 - 2019.

ho tro gao

Ảnh minh họa

Theo đó, tỉnh Cao Bằng tiếp nhận và phân bổ 2.329.230 kg gạo cho 32.679 học sinh dân tộc thiểu số nghèo, vùng đặc biệt khó khăn; mỗi học sinh được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng và được hưởng 5 tháng (học kỳ I). Trong đó, huyện Thạch An 1.533 học sinh, Nguyên Bình 3.848 học sinh, Bảo Lạc 7.514 học sinh, Bảo Lâm 6.927 học sinh, Trùng Khánh 843 học sinh, Thông Nông 2.598 học sinh, Hà Quảng 2.817 học sinh, Hạ Lang 1.071 học sinh, Phục Hòa 622 học sinh, Quảng Uyên 1.674 học sinh, Trà Lĩnh 1.194 học sinh và Thành phố 598 học sinh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính đôn đốc các huyện, Thành phố tiếp nhận và cấp phát gạo cho học sinh đảm bảo kịp thời.

 

D.L

 

Các tin tức khác