Toàn tỉnh: Năm 2017, vận động ủng hộ Quỹ "Xây dựng nông thôn mới" được 3,439 tỷ đồng

Năm 2017, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh ủng hộ Quỹ "Xây dựng nông thôn mới" được 3 tỷ 439 triệu đồng. Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn phân bổ nguồn vốn cho 8 xã để mua sắm các trang thiết bị nhà văn hóa xóm, thực hiện di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở với tổng số tiền trên 1 tỷ 175 triệu đồng.

IMG_632

Mô hình trồng rau cải bắp trái vụ đem lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Thái Học (Nguyên Bình).

Từ các nguồn ủy thác của Trung ương Hội Nông dân và các nguồn quỹ Hội Nông dân tỉnh, huyện đã triển khai giúp đỡ, hỗ trợ cho 2.614 hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng 585 mô hình, dự án phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững với nguồn vốn 34 tỷ 062 triệu đồng.

Các cấp Hội phụ nữ phối hợp với các ngành chuyên môn triển khai các hoạt động dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, phụ nữ với 232 cuộc, 5.559 lượt người tham gia; vận động hội viên tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông, lâm nghiệp. Đến nay, các cấp Hội đã tổ chức 36 tổ hợp tác với 539 thành viên, có 34 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ với 222 thành viên.

Theo baocaobang.vn