Toàn tỉnh: Thành lập mới 112 doanh nghiệp

11 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thành lập mới 112 doanh nghiệp (DN) với số vốn đăng ký kinh doanh trên 496 tỷ 917 triệu đồng, nâng tổng số DN toàn tỉnh lên 1.410 DN với tổng số vốn đăng ký kinh doanh 15.994 tỷ 277 triệu đồng. 03 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với số vốn đăng ký là 69.250 triệu đồng.

SX%20gang

Dây chuyền sản xuất phôi thép tại Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng. (Ảnh theo baocaobang.vn)

Các DN thành lập mới chủ yếu là đăng ký kinh doanh ngành nghề thương mại, dịch vụ, xây dựng và tư vấn xây dựng. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn chưa thoát khỏi khó khăn nên phải tạm ngừng hoạt động, giải thể. Trong tháng 11/2018 có 10 DN tạm ngừng hoạt động, giải thể.

 

D.L