Trưởng Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tỉnh Cao Bằng

Ngày tháng VB: 
15/05/2017
Số/ký hiệu: 
109/GM-VP

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo;Chuyên viên liên quan của Sở GD&ĐT; Phóng viên Báo Cao Bằng, Đài PTTH tỉnh