Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trường hợp người bị thương nặng vì thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác ở ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc thì cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cấp cứu, chữa trị cho đối tượng quyết định hỗ trợ.

- Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp. 

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị người bị thương nặng.  

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Đối tượng thực hiện TTHC

Cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị người bị thương nặng

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định trợ giúp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không

Căn cứ pháp lý của TTHC

     Nghị định 136/2013/NĐ-CP

     Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

 

 

Mức độ: