Triển khai “Tháng Nhân đạo” năm 2019 từ ngày 1 - 31/5

Thời gian tổ chức “Tháng Nhân đạo” từ ngày 1 - 31/5 với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”, cao điểm từ ngày 8/5 (Ngày Chữ thập đỏ (CTĐ) và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19/5 (Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội CTĐ Việt Nam).

received_2215507495401645

Hội Chữ thập đỏ huyện Nguyên Bình bàn giao "Nhà tình thương" cho hộ nghèo.

Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 1969-CV/TU về việc chỉ đạo tổ chức “Tháng Nhân đạo” năm 2019. Theo đó, nhằm phát huy những kết quả đạt được của “Tháng Nhân đạo” năm 2018, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo và hoạt động CTĐ, Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, Thành ủy, các ban Đảng, ban cán sự Đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phối hợp với Hội CTĐ các cấp triển khai có hiệu quả nội dung Hướng dẫn số 48/HD-TƯHCTĐ, ngày 15/2/2019 của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam về việc triển khai “Tháng Nhân đạo” năm 2019; Hướng dẫn số 40/HD-CTĐCB của Hội CTĐ Cao Bằng về triển khai “Tháng Nhân đạo” năm 2019.

Các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt chú trọng đưa tin, tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các địa phương có nhiều đóng góp nguồn lực cho hoạt động CTĐ.

Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh phát động Thư kêu gọi ủng hộ nguồn lực hoạt động CTĐ năm 2019 theo nội dung đề nghị của Ban Thường vụ Hội CTĐ.

Giao Hội CTĐ tỉnh chủ trì, xây dựng kế hoạch và phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo hướng dẫn và chỉ tiêu giao. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất về dự kiến cơ chế, quy chế vận động xây dựng nguồn lực CTĐ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét. Chủ trì chịu trách nhiệm trong công tác vận động và điều phối các tổ chức, cá nhân trợ giúp các "địa chỉ nhân đạo” theo hướng phát triển bền vững, tránh chồng chéo, trùng lắp. Đánh giá, tổng kết “Tháng Nhân đạo” năm 2019, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trước ngày 5/6/2019.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác