Triển khai nhiệm vụ năm học mới 2017-2018

Số ký hiệu: 2715/UBND-VX
Ngày ban hành: 25/8/2017
Người ký: Trịnh Hữu Khang
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục, Đào tạo
Các văn bản khác